Search

Coronafeirws: Y diweddaraf ar ddydd Mercher, 11 Mehefin 2020

Updated: Jun 11https://www.bbc.com/cymrufyw


Mae BBC Cymru wedi cael ar ddeall bod disgwyl i gyfyngiadau coronafeirws gael eu llacio yng Nghymru wythnos nesaf - ac o ganlyniad bydd modd i bobl o ddau gartref gwahanol gwrdd â'i gilydd y tu allan.


Ond bydd yn rhaid i bobl aros dau fetr ar wahân - ac aros yn eu hardal leol.

Fydd y newid ddim yn digwydd tan ddydd Llun.


Mae disgwyl i'r Prif Weinidog, Mark Drakeford ddatgelu mwy o wybodaeth mewn cynhadledd i'r wasg amser cinio ddydd Gwener.


Eisoes mae rhannau eraill o'r DU wedi llacio y cyfyngiadau ar gyfarfod pobl eraill.

Mae wedi bod yn anghyfreithlon i grwpiau o fwy na ddau o bobl gyfarfod ers i'r cyfnod clo ddod i rym ddechrau Mawrth..


Dyma oedd cyfarfod olaf Cynulliad Cenedlaethol Cymru cyn newid ei enw i Senedd Cymru ymhen wythnos. Er bod gweinidogion wedi gwneud y cyfyngiadau yn gyfreithiol ym mis Mawrth, roedd angen iddynt dderbyn sêl bendith y Cynulliad i barhau mewn grym. Arweinydd grŵp Plaid Brexit yn y Cynulliad, Mark Reckless oedd yr unig un i ddatgan gwrthwynebiad yn ystod y drafodaeth fer. Dywedodd fod ei blaid yn "anhapus gyda Llywodraeth Cymru yn rheoleiddio yn wahanol i Loegr."


Roedd yn gwrthwynebu i'r amrywiadau Cymreig oedd yn nodi y dylai pobl ond adael eu cartrefi unwaith y diwrnod i ymarfer, tra nad yw hyn yn rhan o gyfyngiadau Lloegr. Ond fe ddywedodd y Gweinidog Iechyd Vaughan Gething bod "y mesurau dros dro ac yn gymesur i'r bygythiad ry ni'n wynebu. "Mae'r rhain yn gyfyngiadau synhwyrol a gyflwynwyd i ddelio gydag argyfwng iechyd cenedlaethol," ychwanegodd.


chaanbeard.com, IT Tech-Talk Blog focusing on AMD and Nutanix with Cloudy things

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Google+ Icon